Categories Tips & Tricks

10 tips voor het schrijven van webteksten

Webteksten schrijven is een vak apart. Er wordt vaak gedacht dat brieven en andere teksten direct op de website kunnen worden overgenomen, maar dit is een bekende vergissing. Webteksten kennen een eigen opmaak die rekening houd met de bezoeker van de website en met de vindbaarheid in Google.

Online heb je maar 5 seconden of minder de tijd om jouw verhaal te vertellen. De teksten moeten dus kort, doeltreffend en scanbaar geschreven worden. We hebben 10 handige tips gebundeld die jouw helpen bij het schrijven van een web geoptimaliseerd verhaal.

Tip 1. Val met de deur in huis
Zet de belangrijkste inhoud bovenaan de pagina. Begin niet met een inleiding, met achtergrondinformatie of de historie van het onderwerp, maar ‘val met de deur in huis’. Geef bovenaan de pagina direct aan waar het om gaat: begin met de belangrijkste of meest actuele informatie en maak duidelijk wat de bezoeker op deze pagina kan verwachten.

Tip 2. Weet wie leest: de doelgroep
Een zakelijke carrièrevrouw die een schoonheidsbehandeling heeft ingepland is iemand anders dan een spirituele vrouw die een dag lekker aandacht voor zichzelf neemt in een beautysalon. Ze lezen anders, letten op andere dingen en gebruiken andere woorden. Toch hebben ze een ding gemeen: ze worden enthousiast van websites die hen aanspreken op een manier die vertrouwd voelt. De juiste woorden, voorbeelden en beleefdheidsvormen.

TipTip: maak van jouw ideale bezoeker een echt persoon (bijvoorbeeld iemand die je kent) en bedenk bij iedere tekst die je schrijft of die bij hem of haar past.

Tip 3. Houd het persoonlijk: spreektaal
Wanneer uw bezoeker zich welkom voelt en heeft gezien dat zijn behoefte waarschijnlijk vervuld kan worden, gaat hij echt lezen. Zit hij dan te wachten op ‘korte verhandelingen met weinig relevante paradigma’s’? Schrijftaal zorgt voor een afstand, terwijl je nu juist de kans krijgt om de band met de bezoeker persoonlijker te maken. Spreektaal laat zien dat je op 1 lijn zit met de lezer en graag een relatie met hem aangaat. Zelfs als ‘ moeilijke woorden’ nu eenmaal bij het werk horen is het prima mogelijk om begrijpelijk en persoonlijk te schrijven.

Hou het kort, schrap zo veel mogelijk overbodige zinnen en woorden. Maak het helder en concreet, geef voorbeelden. Vermijd ambtelijk taalgebruik en jargon. Zet beleidsteksten, brochureteksten, regelingen e.d. niet zonder meer op een webpagina, maar bewerk deze tot korte, ‘scanbare’ webteksten; bied zo nodig daarnaast de volledige tekst aan als pdf, zodat de bezoeker deze kan printen.

Spreek de bezoeker waar mogelijk rechtstreeks aan:

Dus niet
Op deze site is meer informatie te vinden over zwangerschapsverlof.

Maar
Lees meer over zwangerschapsverlof

Schrijf niet in lijdende vorm, maar formuleer actief:

Dus niet
De uitvaartplechtigheid werd door veel mensen bezocht

Maar
Veel mensen bezochten de uitvaartplechtigheid

Tip 4. Schrijf ‘scanbaar’
Bezoekers ‘scannen’ een webpagina snel, op zoek naar trefwoorden die aansluiten bij hun zoekvraag (een beetje vergelijkbaar met het ‘koppen snellen’ in een krant). Als een bezoeker niet snel vindt wat hij zoekt, is hij weer weg. Speel hierop in met overzichtelijke en ‘scanbare’ teksten:

Maak korte paragrafen
Bedenk goede, inhoudelijke tussenkopjes: betekenisvolle kopjes die mogelijke zoektermen bevatten, dus niet ‘Algemeen’ of ‘Inleiding’.

Tip 5. Houd de ‘zoekvraag’ van de bezoeker voor ogen
Een bezoeker komt meestal met een concrete ‘zoekvraag’ op een website. Probeer je te verplaatsen in de doelgroep van jouw website en bedenk mogelijke zoekvragen van bezoekers. Houd bij het schrijven van webtekst steeds voor ogen: is deze informatie relevant, welke zoekvraag beantwoordt mijn tekst? Probeer aan te sluiten bij de belevingswereld en informatiebehoefte van de doelgroep. Met andere woorden: stel jezelf niet de vraag ‘Welke informatie wil ik aanbieden op mijn website?’, maar: ‘Welke informatie zoekt de doelgroep op mijn website?’.

Tip 6. Breng structuur aan: alinea’s
Een website leest anders dan een boek of krant. Beeldschermen zorgen er voor dat websites niet direct gelezen, maar eerst gescand worden: “Staat hier ergens wat ik zoek?”. Een duidelijke verdeling in alinea’s zorgt dat de lezer in 1 oogopslag ziet welke informatie waar te vinden is. Vergelijk maar eens de teksten op verschillende websites.

Meer eigenschappen van duidelijke alinea’s:

  • Duidelijke tussenkopjes
  • Gescheiden door witregels
  • Kort: maximaal 60 woorden
  • Eén boodschap
  • Heb je meer dan 6 alinea’s op een pagina nodig om je punt te maken? Dan kun je deze informatie beter verdelen over meerder pagina’s die ieder hun eigen plek in het menu van de website krijgen.

Tip 7. Maak het concreet: call-to-action
Al is de tekst nog zo persoonlijk en prikkelend, als je de lezer niet duidelijk vertelt wat hij vervolgens kan doen, win je er niets mee. Met een ‘call-to-action’ vraag je de lezer om een concrete actie, meestal in het verlengde van het doel van jouw website.

Een aantal voorbeelden:

  • Meld u hier aan voor de nieuwsbrief
  • Bel nu 020-208 6400 voor een afspraak
  • Ja, ik wil 20% korting op een offerte
  • Een goede call-to-action vraagt niet alleen om een handeling (zoals klikken op een link), maar legt direct uit wat die actie de lezer kan opleveren. Een call-to-action mag overigens best op meerdere plekken op de pagina staan.

Tip 8. Voordelen centraal stellen
Misschien wel één van de belangrijkste punten is de kunst om de voordelen voor de bezoeker centraal te stellen en niet de eigenschappen van het product. Doe hierbij de aspirinetest; je neemt aspirine omdat je hoofdpijn hebt, niet omdat er acetylsalicylzuur inzit.

Tip 9. Gebruik betekenisvolle linkteksten
Het moet duidelijk zijn voor bezoekers waar een link op een webpagina naartoe leidt. Als je in lopende tekst of bijv. onderaan een paragraaf verwijst naar een andere webpagina, gebruik dan betekenisvolle, informatieve linkteksten:

Dus niet
Klik hier voor informatie over de opleiding Bouwkunde.

Maar
Meer informatie over de opleiding Bouwkunde.

Gouden Tip 10. Het kan altijd korter
Tevreden over de tekst? Leg hem een paar dagen weg, haal hem weer tevoorschijn en probeer er dan eens 20 woorden uit te halen. Probeer datzelfde na een week nog eens. Schrijven is schrappen. Dat geldt vooral voor webteksten. Bezoekers van websites lezen online weinig tekst, dus probeer altijd zo concreet en compact mogelijk te schrijven.

Delen die handel: